Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia

Alhamdulillah, Buku “Palingkan Wajahmu ke Arah Masjidil Haram untuk Menyatukan Kalender Islam Dunia” dapat diselesaikan. Semoga kehadiran buku ini dapat kiranya menjadi pertimbangan untuk menyatukan Kalender Islam Dunia. 


Download isi Buku palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram untuk Menyatukan Kalender Islam Dunia


BAGIAN KESATU PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang        
BAGIAN KEDUA  KALENDER DAN ISLAM
2.
Kilas Kalender         

1)

2)

3)
3.
Kalender Islam        

1)
Kalender Ibadah

2)
Kalender Hijriah Diantara Kalender Sipil Dan Ibadah

3)
Kalender Islam Dunia Diantara Rukyat, Hisab Dan Imkanu Rukhyat
4.

1)
Kepastian Bulan Dalam Setahun

2)
Kepastian Hari Dalam sebulan

3)
Kepastian Sebuah Hari Dalam Seminggu

4)
Kepastian Waktu Dalam Sehari
5.
Prinsip-Prinsip Islam

1)
Wajah Allah meliputi Timur dan Barat

2)
Tidak Mengikuti Kebiasaan Umat Terdahulu Tanpa Menyelisihi

3)
Kembali ke Alquran dan Hadits

4)
Rasulullah Seorang Ahli Astronomi Terbaik

5)
Hilal itu Baik dan LurusBAGIAN KETIGA KAJIAN WAKTU ISLAM
6.
Waktu Islam

1)
Pergantian Hari Dalam Sepekan

2)
Pergantian Hari Di Mata Ummat

3)
Malam Atau Siang Sebagai Awal Hari?

4)
Malam Sebagai Penutup Hari
7.
Kajian Kedudukan Malam

1)
Kedudukan  Malam Berdasarkan Puasa Bidh

2)
Kedudukan Malam Berdasarkan Penampakan Purnama

3)
Kedudukan Malam Sesuai Fase Bulan Sabit8.
Kajian Siang  Sebagai Permulaan Hari

1)
Dalil Yang Menyatakan Siang Sebagai Permulaan Hari

2)
Kemanfaatan Siang Sebagai Awal Hari

3)
Kebaikan Menjadikan Siang Sebagai Awal Hari
9.
Siang Sebagai Waktu Ibadah

1)
Tanda Waktu Siang Sebagai Awal Waktu Ibadah

2)
Tanda Akhir waktu Siang sebagai waktu Ibadah
10.
11.
BAGIAN KEEMPAT PENYATUAN  KALENDER ISLAM DUNIA
12.
Ka’bah, Masjidil Haram, Mekah Sebagai Mean Time Of The World

1)
Kabah Masjidil Haram Makkah dan  Teori Golden ratio

2)
Defenisi Timur Dan Barat Sesuai Perjalanan Dzulkarnain Dalam Alquran Surat Al Kahfi      

3)
Lintasan Rotasi Bumi miring 23,5⁰
13.
Rukhyat Hilal Mekkah Berlaku Untuk  Seluruh Dunia
14.
Mekkah Royal Clock (MRC) Sebagai Standard Waktu Islam
15.

1)
Persyaratan Saksi Perukhyat

2)
Rukhyat Sekelompok Orang Dapat Mengkoreksi Kesalahan Melihat Hilal
16.
17.
18.

1)
Membangun Kalender Islam Dunia Dinamis

2)
Kalender Islam Dunia

3)
Penyatuan Dapat Dimulai Dengan Kebersamaan 1 Muharram, Puasa 1 Ramadhan, Hari Raya 1-2 Syawal Dan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1438 H
BAGIAN KELIMA  PENUTUP
19.

1)
Kesimpulan

2)
Saran dan Rekomendasi


Semoga buku dan tulisan ini dapat pengingat bagi kita semua khususnya penulis sendiri, bahwa kita punya Ka'bah Masjidil Haram Mekkah yang dapat mempersatukan ummat. Insya Allah, Kalender Islam Dunia juga dapat disatukan sebagaimana dipaparkan dalam buku ini.
Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia"

Posting Komentar