Kajian Hadats Buang Angin (3) Godaan Syetan ketika shalat

Dalam tulisan pertama telah disebutkan bahwa perlunya pembahasan hadats kecil buang angin. Memang hadats kecil namun bukan perkara kecil k...
Read More

Kajian Hadats Buang angin (2) bukanlah perkara memalukan

Dalam tulisan sebelumnya telah disampaikan tentang perlunya pembahasan hadats kecil buang angin. Islam melarang shalat dengan menahan ken...
Read More

Kajian Hadats Buang Angin (1) kecil tapi bukan sepele

Dalam beberapa tulisan sebelumnya telah dijelaskan meluruskan pemahaman berwudhu. Dan berlanjut dengan penjelasan hubungan antara berwudhu ...
Read More

Basmallah

Basmallah

Munafik

Munafik