Mengenal Ibadurrahman (4) 10 Ciri dan amalannya dalam Surat Al Furqan

Anda yang sudah membaca mengenal Ibadurrahman (1), (2) dan (3) tentu sudah mengetahui keutamaannya. Diantaranya Calon penghuni surga dengan derajat tinggi, masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu di neraka. Dan penyebutan Ibadurahman dua kali dalam Alquran, satu untuk menyebutkan Malaikat sedangkan yang kedua adalah penyebutan penghuni surga dengan martabat yang tinggi.
Mengenal Ibadurrahman (4) 10 Ciri Penghuni Dua Surga Teratas dalam Al Furqan

Oleh karenanya pada kesempatan ini akan disampaikan 9 ciri ibadurahman sebagai penghuni surga sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Furqan ayat 63-77. Adapun kesembilan 9 (sembilan) ciri Ibadurrahman adalah sebagai berikut:

1. orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (ayat 63)

2. dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka (tahajud). (64)

3. dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (65-66)

4. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (67)

5. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (68) (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, (69) kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (70)

6. dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (71)

7. dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (72)

8. dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat- ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah bersikap seperti orang- orang yang tuli dan buta. (73)

9. dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (74)

10. Orang yang mengingatkan : "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), Padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)". (77)


Demikian tulisan Mengenal Ibadurrahman (4) 10 Ciri dan amalannya dalam Surat Al Furqan. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut untuk setiap cirinya tersebut. Semoga kelak kita dapat termasuk salah satu orang dari para Ibadurrahman.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mengenal Ibadurrahman (4) 10 Ciri dan amalannya dalam Surat Al Furqan"

Posting Komentar